Contributie


Per 1 januari 2024 zijn de contributiebedragen als volgt:

 

1. Pupillen + Junioren 
                      
2. Damesrecreanten                         
3. Senioren 

4. Gastleden

5. Kortlopend lidmaatschap            
6. Licentie senioren                           
7. Licentie junioren                            
8. Licentie pupillen 

9. Licentie mini-pupillen 

 

 

 

€ 47,00 per half jaar.

Inclusief 1 x p/2jaar een nieuw wedstrijdtenue t/m de leeftijd van 16 jaar. 

€ 53,00 per half jaar

€ 62,00 per half jaar

€ 30,00 per half jaar

€ 30,00 per 3 maanden

€ 27,00 per jaar

€ 16,90 per jaar

€   9,50 per jaar

€   0,00 per jaar (inbegrepen in basis contributie)


Voor de betaling van de contributie wordt een doorlopende machtiging voor SEPA incasso verleend, zodat de penningmeester de contributie automatisch (halfjaarlijks) van uw rekening af kan schrijven.

De contributie wordt per half jaar vooruit geïncasseerd. In januari wordt de contributie voor de eerste 6 maanden van het betreffende kalenderjaar geïncasseerd en in juli de contributie voor de laatste 6 maanden.

Om voor gratis clubkleding in aanmerking te komen dienen nieuwe leden 1 jaar contributie vooruit te betalen.

 

 

Bankrekening:

AVR '90: NL97 RABO 0144 9333 81

 

Opzeggen lidmaatschap: 

Opzeggen kan per halfjaar (dus per 1 januari of per 1 juli van elk jaar) en moet schriftelijk of per e-mail aan de penningmeester doorgegeven worden via penningmeester@avr90.nl.

 

Hierbij gelden de volgende regels:

  • Het lidmaatschap is voor minimaal een jaar aangegaan;
  • Opzegging per 1 januari moet voor 15 november doorgegeven worden (anders is de vereniging niet op tijd voor de afmelding bij de Atletiekunie);
  • Opzegging per 1 juli moet uiterlijk 30 juni worden doorgegeven;
  • Restitutie van contributie vindt niet plaats.
  • Een wedstrijdlicentie van de Atletiekunie wordt altijd voor een heel kalenderjaar vooruit geïncasseerd, dit gebeurt in januari van het betreffende jaar.
    Bij opzegging van het lidmaatschap wordt geen restitutie verleend over dit bedrag.

Lid worden?

Neem contact op via ons  contactformulier of vul het inschrijfformulier in.

 

Klik op onderstaande link om direct naar het inschrijfformulier te gaan.