Nieuw bestuur

 

Een van de belangrijkste punten tijdens de laatste ledenvergadering van AVR’90 was de bestuursverkiezing. Nu er een mooie nieuwe accommodatie voor AVR’90 ligt, is het immers de bedoeling dat de vereniging weer gaat groeien en een volwaardig bestuur is een van de vereisten voor een gezonde vereniging. Als gevolg van verhuizing van enkele bestuursleden was het aantal bestuursleden afgelopen jaren gedaald tot 3. En nadat 2 van hen dit voorjaar aangaven er ook mee te stoppen bleef alleen de penningmeester nog over in het bestuur. Gelukkig stonden er enkele leden uit de vereniging op om hem te ondersteunen bij de voortgang van de nodige werkzaamheden en lukte het hen om binnen de eigen geledingen 4 nieuwe bestuursleden te vinden. In de ledenvergadering werden Aaron Sukkel, Rolino Dircken, Frank Sjaardema en Jack Lazeroms met luid applaus verwelkomd als nieuwe bestuursleden. Samen met Ad Boeren vormen zij het nieuwe bestuur. Aan hen de taak om de werkzaamheden onderling te verdelen. Aaron Sukkel kwam in 2005 als jeugdlid binnen bij AVR’90 en is nu zelf jeugdtrainer. Het lag voor de hand dat hij het onderdeel jeugdzaken voor zijn rekening neemt. Rolino Dircken (lid vanaf 2009) hoopt dit jaar af te studeren aan de Fontys Sporthogeschool in Eindhoven voor de opleiding Sportkunde en heeft daarom geen specifieke taak binnen het bestuur op zich genomen. Ad Boeren had al aangegeven dat hij als penningmeester door wilde gaan in het nieuwe bestuur. Restten er nog 2 functies die ingevuld moesten worden en Frank Sjaardema (die in 2019 als gevolg van zijn verhuizing naar Rucphen zijn jarenlange lidmaatschap bij Sprint inruilde voor het lidmaatschap van AVR’90) en Jack Lazeroms (die na een opstapcursus in 2009 lid werd van AVR’90) verklaarden zich bereid de functies van secretaris en voorzitter op zich te nemen. Gelukkig weet het bestuur zich gesteund door meerdere vrijwilligers in verschillende werkgroepen. Het bestuur nodigt iedereen uit om kennis te maken met de nieuwe 400 meter kunststof atletiekbaan. (Wat een verschil met de oude versleten 300 meter asfaltbaan!) Kom gerust eens langs tijdens een van de trainingsavonden op maandag en donderdag vanaf 19:00 uur en dinsdag vanaf 19:15 of donderdagochtend om 9:30 uur. Kinderen zijn welkom bij de jeugdtraining op woensdag vanaf 18:30 uur.