ALGEMENE VOORWAARDEN DEELNAME AVR’90 CROSS  


 

  1. Deelname is voor eigen risico; AVR’90 is niet aansprakelijk voor schade of letsel, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname.
  2. AVR’90 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen.
  3. Na de betaling van het inschrijfgeld bestaat er geen mogelijkheid tot restitutie van het inschrijfgeld.
  4. Deelnemer geeft toestemming aan AVR’90 om beeldmateriaal dat tijdens het evenement gemaakt wordt en waarop de deelnemer herkenbaar is afgebeeld, voor publicitaire doeleinden te gebruiken.
  5. Ten behoeve van de organisatie en uitslagverwerking van de wedstrijd, gebruikt AVR’90 de door deelnemer bij inschrijving verstrekte persoonsgegevens.  Zie hier het privacy-statement van AVR’90.
  6. Prijzen voor de cross worden uitgereikt vanaf B junioren, dit in de vorm van medailles.
  7. Instructies van politie, wedstrijdleiding en medewerkers moeten direct en stipt worden opgevolgd.
  8. AVR’90 kan op grond van overmacht op een laat tijdstip besluiten het evenement geen doorgang te laten vinden. Bij afgelasting door overmacht zal door AVR’90 een eventuele nieuwe datum worden vastgesteld of een definitieve afgelasting plaats vinden. In het geval van een definitieve afgelasting dit zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden, maar wordt het positieve saldo van het evenement geschonken aan Roparun team SV Sprundel.
  9. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.