Corona protocol per 26 juni 2021

In het protocol vind je de volgende informatie:

1. Veiligheid- en hygiëneregels (algemeen).

2. Uitzonderingen op de 1,5 meter maatregel (algemeen).

3. Maatregelen voor alle.

4. Maatregelen voor ouders/verzorgers en toeschouwers.

7. Maatregelen voor trainers, begeleiders en vrijwilligers.

8. Maatregelen voor bestuurs- en commissieleden en beheerders van sportaccommodaties.

 

1. Veiligheid- en hygiëneregels (algemeen):
Eén van de belangrijke adviezen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen, is om de hygiënerichtlijnen van het RIVM te volgen:

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de training klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen,
  keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

• Personen van 18 jaar en ouder houden onderling 1,5 meter afstand.

• Vermijd drukte.

• Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld van trainers en
   bestuursleden.

• Was vaak je handen met water en zeep, ook voor en na bezoek sportaccommodatie.

• Schud geen handen.

• Wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten dragen personen
   vanaf 13 jaar een mondkapje. 

2. Uitzonderingen op de 1,5 meter maatregel (algemeen):

• Personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling.

• De afstand tot kinderen tot en met 12 jaar: dus onderling geen afstand en ook van deze kinderen tot leden van
  andere leeftijdsgroepen.

• Personen t/m 17 jaar alleen onderling.

• Personen tot hun begeleiders of vaste mantelzorgers, voor zover zij zich niet met inachtneming van een afstand van
  1,5 meter jegens hun begeleiders of vaste mantelzorgers kunnen ophouden.

3. Maatregelen voor atleten: 

• Houd je aan de algemene veiligheid- en hygiëneregels (zie hierboven).

• Atleten vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen sporten (exclusief trainer) en hoeven tijdens het
   sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit de sportbeoefening in de weg staat.

• Atleten vanaf 18 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit de
   sportbeoefening in de weg staat. Zodra atleten van 18 jaar en ouder de baan verlaten na het sporten, moeten zij
   weer 1,5 meter afstand tot elkaar houden.

• Atleten t/m 17 jaar mogen in groepsverband sporten en hoeven de onderlinge afstand van 1,5 meter niet aan te
   houden.

• Voor aanvang van de training kan er afhankelijk van de sportaccommodatie en hoeveelheid personen voor een
   gezondheidscheck een aantal vragen worden gesteld, zie hier een overzicht van de vragen.

• Er mag publiek aanwezig zijn bij trainingen. Atleten mogen dus bij elkaars training kijken. Atleten vanaf 18 jaar
   houden daarbij 1,5 meter afstand van elkaar. Groepslessen zijn toegestaan.

4. Maatregelen voor ouders/verzorgers en toeschouwers:

• Houd je aan de algemene veiligheid- en hygiëneregels (zie hierboven).

• Informeer je kinderen over de algemene veiligheid- en hygiëneregels en vertel ze dat ze altijd de aanwijzingen van de
   begeleiding opvolgen.

• Voor aanvang van de training kan er afhankelijk van de sportlocatie en hoeveelheid personen voor een
   gezondheidscheck een aantal vragen over je kind worden gesteld, zie hier een overzicht van de vragen.

• Ouders hebben weer toegang tot de sportlocatie, bijvoorbeeld om bij de training of wedstrijd van hun kind te kijken.
   Publiek is weer toegestaan bij trainingen en wedstrijden. Voor aanvang van de training kan er afhankelijk van de
   sportlocatie en hoeveelheid personen voor een gezondheidscheck een aantal vragen over je kind worden gesteld.

5. Maatregelen voor trainers, begeleiders en vrijwilligers:

• Houd je aan de algemene veiligheid- en hygiënemaatregelen (zie hierboven).

• Trainers, begeleiders en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op sportlocaties in groepen met
   anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts.

• Help atleten om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt.

• Wijs atleten op het belang van handen wassen, schud geen handen en geef geen high-fives.

• Zorg ervoor dat atleten vanaf 18 jaar buiten de training geen fysiek contact hebben zoals tijdens het vieren van een
   overwinningsmoment. Trainers, begeleiders en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op
   sportlocaties in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts.

6. Maatregelen voor bestuurs- en commissieleden en beheerders van sportaccommodaties:

• Houd je aan de algemene veiligheid- en hygiënemaatregelen (zie hierboven).

• Sportlocaties mogen 100% van de capaciteit gebruiken zowel binnen als buiten, mits ze de 1,5 meter afstand van de
   bezoekers kunnen waarborgen. Er gelden geen maximale groepsgroottes meer.

• Voor sportkantines gelden de voorwaarden voor de horeca. Een vaste zitplaats is verplicht. Dit mag ook een zitplaats aan
   de bar zijn. Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar. Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. De
   beperkingen van de openingstijden zijn vervallen.

• Kleedkamers, douches en toiletten zijn open. Let op legionellagevaar. Spoel de douches en kranen eerst langdurig door.
• Officiële, onderlinge en competitiewedstrijden zijn toegestaan voor alle leeftijdscategorieën. Er mag publiek aanwezig
  zijn. Hiervoor mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Bij voorkeur met vaste zitplaatsen. Is dit
   niet mogelijk, dan is een afgebakende staanplaats ook toegestaan.
• Stel voor de sportlocatie of openbare ruimte een verantwoordelijke aan die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de
   gemeente. Protocol verantwoorde atletieksport 26 juni 2021

• Stel ook corona-coördinatoren aan (dit kan bv. een gastvrouw/heer of trainer zijn) waarvan er altijd één herkenbaar
   aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje) of maak via communicatie (bijv. posters) duidelijk hoe die te bereiken is. Waar
   relevant voor sportparken: werk als sportclubs zoveel mogelijk met elkaar samen.

• Laat een gezondheidscheck plaatsvinden voor aanvang van de sportactiviteit.

• Zorg dat EHBO-materialen en een AED altijd beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en grendel zitten.

• Richt de sportlocatie zo in en/of breng markeringen/routing aan om te zorgen dat personen de 1.5 meter afstand kun
   houden.

• Communiceer de regels van je sportlocatie met je trainers, atleten, vrijwilligers, medewerkers en ouders via de eigen
  communicatiemiddelen.

• Zorg voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen (desinfectiegel) en schoonmaakmiddelen voor materialen (water,
  zeep en voldoende papieren handdoekjes).

• Maak als sportaanbieder met de beheerder afspraken over hygiëne. Zorg dat de toiletruimtes schoongemaakt worden
   na iedere werkdag.

• Atleten kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals
   neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies
   van reuk of smaak.