Corona protocol per 25 september 2021

In het protocol vind je de volgende informatie:

1.Veiligheid- en hygiëneregels (algemeen).

2. Sportkantine

3. Vereniging en accommodatie

4. Eventuele besmetting

1. Veiligheid- en hygiëneregels (algemeen) 
Eén van de belangrijke adviezen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is om de hygiënerichtlijnen van het RIVM te volgen:

 • heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen,  keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen;
 • de gezondheidscheck is alleen verplicht wanneer een coronatoegangsbewijs verplicht is. De registratieplicht vervalt in zijn geheel;
 • wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten stem dan gezamenlijk af of de inzittenden een mondkapje dragen. Vanuit de Rijksoverheid zijn er geen beperkingen opgelegd over het samen reizen in een auto (het dragen van een mondkapje is niet meer verplicht);
 • publiek is toegestaan bij trainingen en wedstrijden;
 • publiek bij clubwedstrijden en competitiewedstrijden hoeft geen coronatoegangsbewijs te laten zien (dit geldt alleen bij professionele wedstrijden).
 • voor buitensportevenementen op doorstroomlocaties geldt dat voor horecavoorzieningen in bijvoorbeeld tenten langs een hardloopparcours geen coronatoegangsbewijs noodzakelijk is

2. Sportkantines:

Voor de sportkantines gelden dezelfde regels als voor de reguliere horeca. Vanaf 25 september 2021 is het mogelijk toegang tot de sportkantine te krijgen met een coronatoegangsbewijs (ctb).

 

Voor de sport is een uitzondering gemaakt. Zo is het mogelijk om een deel van de sportkantine af te scheiden van de rest van de ruimte zodat een deel van de sportkantine gebruikt kan worden zonder coronatoegangsbewijs. Belangrijk hierbij is dat er een duidelijk afgescheiden gedeelte in de sportkantine zichtbaar moet zijn, afgezet met bijvoorbeeld een lint, tape of een plantenbak.

 

Wanneer er wel een coronatoegangsbewijs (ctb) nodig is:

 • Voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen het afgescheiden gedeelte in de sportkantine;

Wanneer er geen coronatoegangsbewijs (ctb) nodig is:

 • Voor het gebruik van terrassen buiten;
 • Voor het afhalen van eten, drinken of ice-packs buiten het afgescheiden gedeelte;
 • Voor het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden gedeelte (dus bijvoorbeeld op het terras of langs de baan);

Zorg dus voor een duidelijke afscheiding tussen het zitgedeelte van de sportkantine en het afhaalgedeelte. Zodat mensen zonder ctb eten en drinken kunnen afhalen en de kantine vervolgens weer kunnen verlaten. Zij moeten de consumpties ergens anders nuttigen. Mensen met ctb kunnen in de kantine plaatsnemen en daar hun consumptie nuttigen.

 

De sportkantine mag open blijven tot uiterlijk 0:00 uur ’s nachts. 

3. Vereniging en accommodatie: 

 • Houd je aan de algemene veiligheid- en hygiënemaatregelen (zie hierboven).
 • stel voor de sportlocatie of openbare ruimte een verantwoordelijke aan die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente en zorg dat deze perso(o) n(nen) bekend zijn bij de gemeente;
 • stel ook corona-coördinatoren aan waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje) of maak via communicatie (bijvoorbeeld posters) duidelijk hoe die te bereiken is. Waar relevant voor sportparken werk als sportclubs zoveel mogelijk met elkaar samen; maak voor de sportlocatie waar geen beheerder aanwezig is, goede afspraken met de gebruikersgroepen. De gebruiker wijst een coördinator/contactpersoon aan;
 • communiceer de regels van je sportlocatie met je trainers, sporters, vrijwilligers, medewerkers en ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de sportlocatie;
 • zorg waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes);
 • geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol op de accommodatie van de sportlocatie moet worden uitgevoerd en wat de afspraken met eventuele andere sportaanbieders hierover zijn. 

4. Eventuele besmetting:

 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • indien bij een sporter/kaderlid Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De G.G.D. geeft aan welke quarantainemaatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen;
 •  sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.