Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Contributie


OPSTAPCURSUS

 

GRATIS SHIRT VOOR DEELNEMERS 

 

Helaas kunnen we voorlopig nog geen open dag organiseren. Om toch een feestelijk tintje te  geven aan de ingebruikname van de nieuwe atletiekbaan en het nieuwe clubgebouw worden de deelnemers aan de opstapcursus in 2020 verrast met een gratis shirt.

 

Lees hier het hele bericht 

 

 

 

 

 

 

Lees verder »

 

Contributie

Per 1 januari 2020 zijn de contributiebedragen als volgt:

 

Inschrijfgeld nieuw jeugdlid

€ 13,60

Inschrijfgeld nieuw seniorenlid  

€ 13,60

Pupillen + Junioren   

€ 34,00 per half jaar

Damesrecreanten   

€ 40,00 per half jaar

Senioren   

€ 47,00 per half jaar

Licentie senioren   

€ 23,55 per jaar

Licentie junioren

€ 14,70 per jaar

Licentie pupillen

€   8,25 per jaar

 

Voor de betaling van de contributie wordt een doorlopende machtiging voor SEPA incasso verleend, zodat de penningmeester de contributie automatisch (halfjaarlijks) van uw rekening af kan schrijven.

De contributie wordt per half jaar vooruit geïncasseerd. In januari wordt de contributie voor de eerste 6 maanden van het betreffende kalenderjaar geïncasseerd en in juli de contributie voor de laatste 6 maanden.

Om voor gratis clubkleding in aanmerking te komen dienen nieuwe leden 1 jaar contributie vooruit te betalen.

 

 

Bankrekening:

AVR '90: NL97 RABO 0144 9333 81

 

Opzeggen lidmaatschap: 

Opzeggen kan per halfjaar (dus per 1 januari of per 1 juli van elk jaar) en moet schriftelijk of per e-mail aan de penningmeester doorgegeven worden.
Hierbij gelden de volgende regels:
- het lidmaatschap is voor minimaal een jaar aangegaan;

- opzegging per 1 januari moet voor 15 november doorgegeven worden (anders is de vereniging niet op tijd voor de afmelding bij de Atletiekunie);

- opzegging per 1 juli moet uiterlijk 30 juni worden doorgegeven; 

- restitutie van contributie vindt niet plaats.


Een wedstrijdlicentie van de Atletiekunie wordt altijd voor een heel kalenderjaar vooruit geïncasseerd, dit gebeurt in januari van het betreffende jaar.
Bij opzegging van het lidmaatschap wordt geen restitutie verleend over dit bedrag.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Website realisatie
NovaRage Internet Applications